početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 91   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1937.
125 92   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1941.
125 93   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1933-1937.
125 94   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1941.
125 95   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1937.
125 96   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1937-1940.
125 97   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934.
125 98   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1937.
125 99   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.
125 100   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1934-1938.