početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 111   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1938-1940.
125 112   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1935-1939.
125 113   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 114   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 115   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1940, 1941.
125 116   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 117   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 118   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1940.
125 119   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1940, 1941.
125 120   PARTIJALNIK ULOGA NA ŠTEDNJU 1936-1941.