početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
1461 2 TPROIZVODNJA SINTETIČKOG KAUČUKA
1461 3 GFABRIKA ŠIBICA "DRAVA" OSIJEK
1461 3 TFABRIKA ŠIBICA "DRAVA" OSIJEK
1461 3 TPROIZVODNJA ŠIBICA
1461 4 GTVORNICA ŠIBICA "LAŠVA" DOLAC NA LAŠVI
1461 4 TTVORNICA ŠIBICA "LAŠVA" DOLAC NA LAŠVI
1461 5 TJUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ŽIŽICA A. D. U LIKVIDACIJI
1461 7 GHEMIJSKA TOVARNA "MOSTE" LJUBLJANA
1461 7 THEMIJSKA TOVARNA "MOSTE" LJUBLJANA
1461 8 TFABRIKA CELULOZE VIDEM KRŠKO