početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - PROIZVODNJA ŠIBICA

3.3 - JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ŽIŽICA A.D. U LIKVIDACIJIoznaka fonda: 146

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 5

naziv jedinice opisa: JUGOSLOVENSKO DRUŠTVO ŽIŽICA A.D. U LIKVIDACIJI

folijacija:

vrsta dokumenta:

godina: 1946-1949.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Zapisnik o otvaranju sefova Jugoslovenskog društva "Žižica" u Beogradu, sefovi se nalaze u Privrednoj banci Srbije u Beogradu, 1946. godina.
Zapisnik o primopredaji blagajne.
Zapisnik o primopredaji rukovodstva Jugoslovenskog društva "Žižica" i izveštaj u vezi sa tim, 1946. godina.
Rešenje da se izvrši likvidacija Jugoslovenskog društva "Žižica" u Beogradu, formiranje likvidacione komisije, 1947. godina.
Zahtev za naplatu honorarnog rada, 1948. godina.
Uputstva akcionarskim društvima i narodnim odborima, 1949. godina.
Izveštaj o dostavljenim podacima o rasporedu akcija Jugoslovenskog društva "Žižica" a.d. u Beogradu, 1949. godina.
Pražnjenje prostorija Jugoslovenskog društva "Žižica", 1949. godina.
Instrukcije za predaju srebrenog pribora za jelo.
Novčana potraživanja Jugoslovenskog društva "Žižica" u likvidaciji od Bankarskog društva a. d. u likvidaciji u Beogradu.
Spisak inventara Jugoslovenskog društva "Žižica" koji je predat drugim ustanovama-preduzećima, na upotrebu.


vrati se nazad