početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - PROIZVODNJA SINTETIČKOG KAUČUKAoznaka fonda: 146

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: PROIZVODNJA SINTETIČKOG KAUČUKA

folijacija:

vrsta dokumenta:

godina: 1947-1950.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Metode za dobijanje sintetičkog kaučuka, 1947. godina.
Osnovne sirovine za sintetički kaučuk, 1947. godina.
Proračun postojanja tvornice sintetičkog kaučuka, 1947. godina.
Opadanje cena kaučuka (stručni rad J. V. Higtower), 1947. godina.
Sintetički kaučuk (stručni rad Lipovšek), 1947. godina.
Izveštaj o službenom putu u Bugarsku (sintetički kaučuk), 1947. godina.
Proizvodnja butadilena iz alkohola.
Uspesi u proizvodnji i primeni sintetskih lateksa i kaučuka sličnih disperzija, 1947. godina.
Prilog uz referat o sintetičkom kaučuku, 1947. godina.
Zadaci komisije za Italiju, 1948. godina.
Instalacije za proizvodnju sintetičkog kaučuka, beleška o problemima, 1948. godina.
Ponuda italijanskog AD Društva za industriju sintetičke gume za ustupanje industrijskog postrojenja u Ferari sa tehničkim projektom u prilogu, 1948. godina.
Izveštaj o službenom putovanju u Italiju, ing. Brihta i Levi, 1948. godina.
Razgovor naših delegata sa vlasnicima fabrike italijanskog AD Društva i tehničkim društvom koje bi preuzelo demontažu fabrike, te montažu i puštanje u pogon u Jugoslaviji (Levi i Brihta), 1948. godina.
Grubi predračun troškova izgradnje i pune cene koštanja Bune-S iz kalcijum-karbida.
Predlozi uz izveštaj o sintetskom kaučuku, 1948. godina.
Elaborat Benjamina Levija, proizvodnja predviđena petogodišnjim planom sintetskog kaučuka, 1949. godina.
Kapitalna izgradnja, pismo Chemical Plants Division, 1950. godina.


vrati se nazad