početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
1461 9 GFABRIKA HROMNIH SOLI SKOPLJE
1461 9 TFABRIKA HROMNIH SOLI SKOPLJE
1461 10 G"ALKALOID" SKOPLJE
1461 11 TINDUSTRIJA GUMA
1461 12 TPROIZVODNJA VEŠTAČKE SVILE
1461 13 TPOIZVODNJA AZOTA