početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - PROIZVODNJA ŠIBICA

3.2 - TVORNICA ŠIBICA "LAŠVA", DOLAC NA LAŠVIoznaka fonda: 146

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 4

naziv jedinice opisa: TVORNICA ŠIBICA "LAŠVA", DOLAC NA LAŠVI

folijacija:

vrsta dokumenta:

godina: 1948-1950.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Saopštenje o poseti Šuteja fabrici "Minerva" u Milanu, 1948. godina.
Ponuda italijanske Laffidante, kompletni uređaj za proizvodnju šibica tipa "Minervi", 1948. godina.
Saglasnost sa projektom za dogradnju fabrike šibica Dolac na Lašvi, 1949. godina.
Individualne planske kalkulacije.
Zbirne planske kalkulacije, 1950. godina.


vrati se nazad