početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

4 - PROIZVODNJA RAZNIH HEMIJSKIH PROIZVODA

4.1 - HEMIJSKA TOVARNA "MOSTE", LJUBLJANAoznaka fonda: 146

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 7

naziv jedinice opisa: HEMIJSKA TOVARNA "MOSTE", LJUBLJANA

folijacija:

vrsta dokumenta:

godina: 1946-1948, s.a.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali u vezi preuzimanja u državnu svojinu dela privatnog vlasništva porodice Đulini u fabrici hemijskih proizvoda "Moste" - Ljubljana, 1946. godina.
Odluka o osnivanju državnog industrijskog preduzeća pod nazivom "Hemična tovarna" Moste Ljubljana, 1946. godina.
Pitanja imovine i nekretnina, 1947. godina.
Odluka o registraciji preduzeća.
Odluka o predmetu poslovanja preduzeća, 1947. godina.
Tabelarni podaci o prodaji.
Zaključni ugovori.
Specifikacija uglja.


vrati se nazad