početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - PROIZVODNJA ŠIBICA

3.1 - TVORNICA ŠIBICA "DRAVA", OSIJEKoznaka fonda: 146

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 3

naziv jedinice opisa: TVORNICA ŠIBICA "DRAVA", OSIJEK

folijacija:

vrsta dokumenta:

godina: 1949-1950.

jezik:

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Zapisnik sa sastanka o proširenju fabrike.
Projekat za proširenje fabrike.
Ponuda za novu fabriku šibica.
Zapisnik naših stručnjaka o ponudi švajcarske firme za novu fabriku šibica.
Planske kalkulacije za 1950. godinu.
Individualne planske kalkulacije.


vrati se nazad