početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1257

naziv ad: A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom i fabrika džakova

sedište ad: MLADENOVAC

godina osnivanja:

godine građe: 1940-1942, 1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1334

broj jedinice opisa: 2318podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1255

naziv učesnika: A.D. za preradu biljnih vlakana i trgovinu tekstilom

sedište učesnika: Mladenovac

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1940.


šifra učesnika: 1256

naziv učesnika: Fabrika džakova i tkanina

sedište učesnika: Mladenovac

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1940.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad