početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/44 Parni in umjetni mlin J. Zadravec
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/45 Valjčni mlin, Fran Juran
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/46 Cistercijanski semostan, mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/47 Električni mlin, Ivan Rus
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/48 F. A. Leben, valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/49 Trata, mlin družba z.o.z.
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/5 Franc Drame, umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/50 Alojzij Vavpetič, valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/51 Škerjanec Franc, Valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/52 Ivan Bajcar, mlin