početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/35 Umjetni in valjčni mlin, Franc Drofenik
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/36 Polanc Anton, valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/37 Ribnikar Marija, mlin; od 1937. vlasnik Petar Popović
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/38 Franja Smuk, mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/39 Alojz Kröll, umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/4 Valjčni mlin in elektrarna
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/40 Karol Zupanc, mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/41 Vodni umjetni mlin Kunstl Vinko, Vrhnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/42 Alojz Zorčič, umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/43 Središka oljarna, d.z.o.z. - mlin