početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/53 Babič Antonija, mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/55 Marija Tomšič, valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/56 Valjčni mlin, Resman Jože
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/57 Smode Franc, Kmečki umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/58 Umjetni mlin, Lah Anton
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/58a Ivan Kovač, umjetni mlin in parna žaga
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/59 M. Grundner, lesna industrija in umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/6 Valjčni mlin, Franc Pocajt
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/7 Babnik Jože mlinar
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/8 A. Volk, automatski mlin na valjke "Danica"