početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/14 Valjčni mlin, Helena Jenko
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/15 Karl Goldschnig umjetni mlin na valjke
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/16 Umjetni mlin Györkeš Peter
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/17 Ivan Nastran, industrijski mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/18 Lukmar Jože, valjčni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/19 Anton Kmet, mlin (zakupac) vlasništvo: Združ. papirnice Vevče
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/20 Erlih Karol, paromlin in žaga
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/21 Električni mlin, Tomšić Ivan
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/22 Marija - Franc Krobat, umjetni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/23 Šefman Danijel, mlinarstvo