početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/1DRAVSKA BANOVINA I-I/9 Ivan Kuralt, mlin na valjke
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/1 Škof Jože, mlin in žaga; sada: Škof Leopold, mlin in žaga
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/10 Goršič Josip, žaga in mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/2 Frančiška Kozamernik, mlin in žaga
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/3 Andrej Kvanje, mlin i pilana
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/4 Mlin in žaga, Petar Jelenc
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/5 Štek Drobnič, lesna industrija in parni mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/6 Edvard Pogorelc, žaga in mlin
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/7 Vodna žaga in mlin, Navstnik Fran
I/1DRAVSKA BANOVINA Z-I,II/8 Draksler Ernest, mlin in žaga