početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
31537 91 TUPIS STUDENATA
31557 144 TUPRAVNA ZGRADA
31516 33 TUSKI FILM
31518 39 TUSKI FILM
31555 136 TUSKI FILM
3153 8 TUSPEH UČENIKA
31528 70 TUSPEH UČENIKA
3155 13 TVANREDNO STUDIRANJE
31535 85 TVANREDNO STUDIRANJE
3153 8 TVASPITAČI