početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 5

broj jedinice opisa: 13

naziv jedinice opisa: VISOKE ŠKOLE, UNIVERZITETI

folijacija: 1-425

vrsta dokumenta: izveštaj, pravilnik, uredba, nacrt zakona, elaborat, predstavka.

godina: 1946-1948.

jezik: slovenački, češki, bugarski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Ministarstvo zdravlja Makedonije moli Komisiju za nostrifikovanje diploma da prizna fakultetsku diplomu onima, koji su za vreme okupacije završili medicinu u Bugarskoj; predlog Ministarstva narodne odbrane da se pri tehničkim fakultetima osnuje vojno-tehnički odsek; dodaci namenjeni naučnim radnicima; materijali o osnivanju medicinskog fakulteta u Sarajevu i Skoplju; pravilnik o nastavi na pravnim fakultetima u FNRJ; pravilnik o nastavi na medicinskim fakultetima u FNRJ; "hohštapleri", "kleptomani" i "neznalice" na Veterinarskom fakultetu u Zemunu; prepiska povodom nostrifikovanja jednog broja spornih diploma; matičari Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Ljubljani; predlog da se pri tehničkim fakultetima osnuju katedre za hemijsku tehnologiju kože i gume, uredba o akademskim titulama; komentar predloga reorganizacije nastave na Tehničkom fakultetu u Zagrebu; lektori na Univerzitetu u Ljubljani; slavistički instituti u Nemačkoj; upitnik Instituta ljudskog rada iz Praga o uslovima studiranja u Jugoslaviji; podaci o nastavničkom osoblju Savezne visoke poljoprivredne škole za plansko gazdovanje, iz Sarajeva; projekat zakona o ustanovljenju naučnih stepena; nacrt zakona o sticanju naučnog stepena doktora nauka; popis udžbenika i skripti Medicinskog i Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu; komentar primedbe da se stipendije neredovno isplaćuju; "Uputstva o načinu i postupku pri dodeljivanju stipendija i izboru stipendista"; elaborat o potrebi osnivanja vazduhoplovnog odseka pri tehničkim fakultetima; nacrt zakona o univerzitetima; profesori univerziteta, predloženi da prime nagradu zbog zasluga na naučnom polju; primedbe na zaključke sa konferencije o režimu redovnog i vanrednog studiranja; materijali o Višoj pedagoškoj školi na Cetinju; Defektološki institut u Beogradu; nastavni plan Više pedagoške škole u Sarajevu; program predavanja "Istorije države i prava naroda FNRJ", rimskog prava, "Istorije narodne vlasti", statistike i političke ekonomije na Pravnom fakultetu u Sarajevu; programi "Opće historije države i prava" i kursa "Postanak nove Jugoslavije" na Pravnom fakultetu u Zagrebu; inicijativa za otvaranje tehničkog fakulteta u Sarajevu; primedbe Ministarstva elektroprivrede FNRJ na program i organizaciju nastave na tehničkim fakultetima; angažovanje pojedinih bugarskih profesora na univerzitetima u FNRJ; dodela vanrednog kredita Višoj političkoj školi; dodela novčane pomoći Omladinskom studentskom fiskulturnom društvu "Mladost" iz Zagreba, radi organizovana studentskih igara; lektori za bugarski, češki, slovački i albanski jezik, izveštaj o prijemu studenata u Novinarsku i diplomatsku visoku školu u Beogradu; plan upisa na Poljoprivredno-šumarski i Tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu; predlog da se Visoka poljoprivredna škola u Sarajevu pretvori u poljoprivredno-šumarski fakultet; elaborat o potrebi osnivanja odseka za statistiku pri ekonomskim fakultetima u Jugoslaviji; predlog osnivanja albanološkog odseka pri Filozofskom fakultetu u Beogradu; elaborat o potrebi osnivanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu.


vrati se nazad