početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.2 - ODELJENJE ZA OPŠTE OBRAZOVANJEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 3

broj jedinice opisa: 8

naziv jedinice opisa: OPŠTE OBRAZOVANJE

folijacija: 1-244

vrsta dokumenta: izveštaj, raspis, obaveštenje.

godina: 1946-1948.

jezik: makedonski, slovenački, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Izveštaj o privatnom francusko-srpskom zabavištu, pod upravom kaluđerica; normirane cene ishrane u dečjim domovima; osnovne direktive o zdravstvenoj zaštiti dece u dečjim domovima; tečaj za sestre bolničarke u internatima, zaključci sa savetovanja o vaspitanju i obrazovanju besprizorne dece i radu kazneno-popravnih domova za maloletnike; opismenjavanje nepismenih regruta, tokom služenja vojnog roka; pregled broja nepismenih i opismenjenih regruta iz Makedonije; brošura Biskupskog ordinarijata- Đakovo, povodom uredbi koje se tiču rada rimokatoličke crkve i uputstva župnim uredima i sveštenstvu kako da postupaju prema tim uredbama; izveštaj Savezne kontrolne komisije o verskoj nastavi u FNRJ; verska nastava u Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji; spisak udžbenika, koje je Ministarstvo prosvete Makedonije odobrilo za nastavu književnosti; komentar odluke da se udžbenici iz "nacionalne grupe predmeta" daju na uvid Komitetu, pre nego što se odobri njihovo štampanje; izveštaj Centralnog veća narodne omladine Jugoslavije o uspehu učenika, stanju školstva u FNRJ i predlozi kako da se uklone pojedini nedostatci; raspoređivanje učenika, boraca Jugoslovenske armije po različitim školama i đačkim domovima Jugoslavije; plan obaveznog školovanja na teritoriji Crne Gore i uspeh učenika crnogorskih škola; stanje prosvete u Bosni i Hercegovini: problemi učiteljskog kadra; izveštaj o poseti delegata UNESCO Monike Lafmen prosvetnim ustanovama u Sarajevu i Skoplju; nastavni plan za osnovne škole pod jurisdikcijom Ministarstva prosvete Slovenije; odnos pitomaca i vaspitača dečjih domova prema deci nemačke narodnosti; prepiska povodom projekta za osnivanje defektoloških škola; uredba o osnivanju škole za opšte obrazovanje radnika; molbe pojedinih prosvetnih radnika da promene mesto službovanja; odlaganje služenja vojnog roka, radi završetka školovanja.


vrati se nazad