početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.4 - ODELJENJE ZA VISOKE ŠKOLE I UNIVERZITETEoznaka fonda: 315

broj fascikle: 37

broj jedinice opisa: 91

naziv jedinice opisa: BEOGRADSKI UNIVERZITET

folijacija: 312-792

vrsta dokumenta: izveštaj, popis, tabela.

godina: 1946-1948.

jezik: francuski, češki, bugarski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Konkurs za prijem novih asistenata na Pravni fakultet u Beogradu; rukopisi rasprava, koje su kandidati za asistente na Pravnom fakultetu priložili uz svoje prijave; pomoć Vlade Velike Britanije biohemijskoj laboratoriji Beogradskog univerziteta; podaci o broju upisanih studenata u letnjem semestru 1945/46 školske godine; poklon Društva čeških medicinara Beogradskom univerzitetu; spisak zvanja administrativnog i tehničkog osoblja Beogradskog univerziteta; popis knjiga i periodike, namenjenih Engleskom seminaru; studenti, isključeni iz univerziteta, zato što su se "svojim radom i držanjem pod okupacijom ogrešili o narodne interese"; spisak knjiga i periodike, namenjenih Tehničkom fakultetu; konferencija o nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta; molba bivšeg profesora Jeremije Mitrovića, izbačenog iz Beogradskog univerziteta na osnovu odluke Suda časti, da mu se odobri zaposlenje u Državnoj arhivi; poziv grupi sovjetskih naučnika da održe seriju predavanja na univerzitetu; primedbe na predloženi plan i program Filozofskog fakulteta; program kursa borbe protiv malarije; materijalni položaj studenata Teološkog fakulteta; popis knjiga i periodike, koji je Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" primila kao pomoć; spisak profesora i asistenata Beogradskog univerziteta; potrebe univerziteta za kadrovima različitih profila i zvanja.


vrati se nazad