početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

2 - OPŠTA ARHIVA

2.6 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 315

broj fascikle: 55

broj jedinice opisa: 136

naziv jedinice opisa: VEZE SA ČEHOSLOVAČKOM

folijacija: 432-824

vrsta dokumenta: brošura, popis, bilten, izveštaj.

godina: 1946-1948.

jezik: slovački, češki, slovenački, srpskohrvatski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak knjiga jugoslovenskih autora, predviđenih za prevođenje na slovački jezik; firma KMENT iz Praga nudi različite aparate za školske laboratorije; putovanje grupe profesora Visoke škole za arhitekturu i graditeljstvo, radi proučavanja vizantijskih manastira u Jugoslaviji; boravak profesora Aleksandra Belića na Karlovom univerzitetu u Pragu; predavanja profesora Milka Kosa na Masarikovom univerzitetu u Brnu; razmena knjiga i periodike između Matice slovačke i jugoslovenskih ustanova; knjige primljene od Češke zemljoradničke akademije; žalba Ambasade ČSR u Beogradu zbog neprijatnosti, koje su jugoslovenske vlasti priredile jednom čehoslovačkom državljaninu; stručni časopisi namenjeni Istraživačkom pedagoškom institutu u Pragu; predavanja profesora Arnošta Kolomana u FNRJ; publikacije namenjene Školi slovenskih jezika iz Praga; prepiska povodom ekskurzije službenika Geografskog zavoda Karlovog univerziteta iz Praga; putovanje službenika Geološkog instituta iz Bratislave po Jugoslaviji; češki nastavni film, namenjen borbi protiv tuberkuloze; predlog aktivnosti, u cilju sprovođenja u život odredbi Konvencije o kulturnoj saradnji između ČSR i FNRJ; kurs za učitelje čeških škola u FNRJ; uslovi za studiranje, koje postavlja potencijalnim studentima iz Jugoslavije Pedagoški fakultet Masarikovog univerziteta u Brnu; obaveštenje o organizaciji i načinu studiranja na Pravnom fakultetu u Brnu; Opštedržavni radni kongres autorizovanih civilnih geometara u Brnu; bilten Čehoslovačkog arheološkog društva, Prag; spisak jugoslovenskih naučnika, članova Slovenskog instituta iz Praga; poziv na izložbu knjiga i filmova uskog formata na temu sela, u Pragu; smernice o dopisivanju između jugoslovenskih i čehoslovačkih učenika; ekskurzija službenika Zoološkog instituta iz Bratislave po Jugoslaviji; Leksikografsko odeljenje Slovenskog instituta u Pragu želi da uspostavi saradnju sa odgovarajućim jugoslovenskim ustanovama, radi izrade različitih rečnika; ekskurzija učenika Trgovačke akademije iz Pardubica po Jugoslaviji; predlog Ministarstva prosvete ČSR da se jedna kuća u Orebiću adaptira za potrebe oporavilišta čehoslovačkih učenika; predlozi za produbljivanje veza sindikalnih organizacija ČSR i FNRJ; materijali o proslavi godišnjice Karlovog univerziteta u Pragu i učešće jugoslovenskih naučnika na njoj; Masarikov institut za narodno vaspitanje iz Praga želi da uspostavi saradnju sa odgovarajućim ustanovama u FNRJ; bilten "Kulutne informacije iz Čehoslovačke"; propagandni materijal o XI svesokolskom sletu u Pragu; Centralna pedagoška biblioteka iz Brna želi da uspostavi saradnju sa odgovarajućim ustanovama u FNRJ; izveštaji Udruženja jugoslovenske studentske omladine u ČSR.


vrati se nazad