početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
103157 566 ANINČIĆ MOMČILO
103157 566 APURIĆ BOŽIDAR
103157 566 AŠUTEJ JURAJ
103157 566 ATRIFUNOVIĆ MILOŠ
103157 566 IŠTAB ODELJKA VRHOVNE KOMANDE-KAIRO
103157 566 TDIPLOMATIJA - KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - AKREDITOVANJE DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA
103157 566 TDIPLOMATIJA - KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ODNOSI SA DRUGIM ZEMLJAMA
103157 566 TJUGOSLOVENSKA VOJSKA - POMOĆ JUGOSLOVENSKOJ VOJSCI U OTADŽBINI
103157 567 ABROZ JOSIP - TITO
103157 567 AKARAĐORĐEVIĆ PETAR II