početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 157

broj jedinice opisa: 566

naziv jedinice opisa: ZAPISNICI SA SEDNICA MINISTARSKOG SAVETA

folijacija: 1-160.

vrsta dokumenta: zapisnik.

godina: 1941-1944.

jezik: srpski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina 1941:
9. oktobar (izvod iz zapisnika)-tema sednice: razmatranje izveštaja o četničkim akcijama sa zaključcima da se traži pomoć od Engleza u oružju, odelu i hrani, i dr.
Godina 1942:
12. januar (izvod iz zapisnika); 24. juni (izvod iz zapisnika); 6. avgust (izvod iz zapisnika); 1. septembar; 8. septembar; 22. septembar; 24. septembar; 1. oktobar; 6. oktobar; 9. oktobar; 14. oktobar; 21. oktobar; 23. oktobar; 28 oktobar; 6. novembar; 7. novembar; 11. novembar; 23. novembar; 11. decembar; 16. decembar. Osnovne teme sednica: Rasprave o priključenju Jugoslaviji svih nacionalnih teritorija (Istra, Koruška, Gradiška), formulisanje političkih izjava i deklaracija Vlade i nesporazumi u vezi sa tim među članovima Vlade (obično među "srpskim" i "hrvatskim" ministrima), o izjavama pojedinih ministara koje "odudaraju od zvaničnih stavova"; o imenovanju ambasadora; o spoljnoj politici Vlade, njenoj (ne) efikasnosti; kritika spoljne politike Vlade; negativni odnosi među članovima Vlade; četnici i partizani, politika prema Sovjetskoj Rusiji; o posleratnom uređenju zemlje i njenim granicama; rasprave o radu Ministarstva inostranih poslova; o radu poslanika-ambasadora (posebno Konstantina Fotića); politika prema saveznicima i politika prema balkanskim zemljama - susedima; o ratnim zločinima počinjenim na tlu Jugoslavije; permanentno insistiranje Kreka i Krnjevića na formulisanju jugoslovenskih zahteva u vezi sa "zapadnim granicama"; o finansijama; druga pitanja.
Godina 1943:
5. mart; 9 jun; 10 jun; 11. jun; 12. jun; 15. jun. Osnovne teme sednica: Međusobna optuživanja članova Vlade u vezi sa nacionalnim ciljevima Srba i Hrvata u budućnosti, političkim namerama pojedinih ministara ili grupa ministara, o (ne) poverenju prema predsedniku Vlade S. Jovanoviću i druga pitanja.
Godina 1944:
29. april; 18 i 19 maj (izvodi iz zapisnika). Osnovne teme sednica:
Kadrovska i tekuća finansijska i druga pitanja; o zahtevu Čerčila da se iz sastava Vlade izostavi ministar vojske general Draža Mihailović.


vrati se nazad