početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
103157 568 TJUGOSLOVENSKI RATNI ZAROBLJENICI - POMOĆ JUGOSLOVENSKIM RATNIM ZAROBLJENICIMA
103157 569 ALJOTIĆ DIMITRIJE
103157 569 APEĆANAC KOSTA
103157 569 ARUPNIK LAV
103157 569 AVILHAR NIKOLA
103157 569 TJUGOSLOVENSKA VOJSKA - ODUZIMANJE VOJNIH ČINOVA
103157 570 APURIĆ BOŽIDAR
103157 570 ASIMOVIĆ DUŠAN
103157 571 AADAMIČ LUJ
103157 571 AĐONOVIĆ JOVAN