početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

17 - PREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJEoznaka fonda: 103

broj fascikle: 157

broj jedinice opisa: 567

naziv jedinice opisa: DEKLARACIJE I SPORAZUMI MINISTARSKOG SAVETA

folijacija: 161-225.

vrsta dokumenta: deklaracija, sporazum, ugovor, ed memoar.

godina: 1941, 1942-1945.

jezik: srpski, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Godina 1941:
Ugovor o prijateljstvu i nenapadanju sa Sovjetskom Rusijom; Vojni sporazum između Velike Britanije i Jugoslavije; deklaracija Kraljevske Vlade od 4. maja o politici jugoslovenske Vlade neposredno pred rat i naporima da se rat izbegne, razlozima zbog kojih su i radi kojih su Kralj, Vlada i deo vojske napustili zemlju; Analiza - pregled međunarodno-pravnog položaja Jugoslavije (države sa kojima je Jugoslavija u ratnom stanju i sa kojima su prekinuti diplomatski odnosi).
Godina 1942:
Ed memoar Kraljevske Vlade povodom protesta koji je Lozovski učinio jugoslovenskom poslaniku u Kujbiševu (3. avgust) - napori Vlade da se postigne saradnja sa partizanima, da se ujedine sve snage u zemlji; izlaganje dokaza da D. Mihailović ne sarađuje sa Nedićem, ustašama...
Godina 1944:
Tekst sporazuma između jugoslovenske Vlade i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 16. juna; tekst deklaracije Kraljevske jugoslovenske Vlade od 8 avgusta o priznanju privremene administracije uspostavljene od Antifašističkog veća i Nacionalnog oslobodilačkog komiteta Jugoslavije.


vrati se nazad