početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
103157 571 AŠUBAŠIĆ IVAN
103157 571 ATRBUHOVIĆ MLADEN
103157 571 AZOGU AHMED
103157 571 IDIREKCIJA ZA INFORMATIVNU SLUŽBU
103157 571 IJUGOSLOVENSKI INFORMACIONI CENTAR U NJUJORKU
103157 571 IPREDSEDNIŠTVO MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
103157 571 TDIPLOMATIJA - ENGLESKA - NAMERE PREMA BALKANU
103157 571 TJEVREJI - EVAKUACIJA JEVREJSKE DECE IZ JUGOSLAVIJE
103157 571 TJUGOSLOVENSKA VOJSKA - IZVAN OTADŽBINE - SREDNJI ISTOK
103157 571 TJUGOSLOVENSKA VOJSKA - PRELASCI U PARTIZANE