početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 1 ABENEŠ EDUARD, ČEHOSLOVAČKI DRŽAVNIK
439 12 ABENEŠ EDUARD, ČEHOSLOVAČKI DRŽAVNIK
439 13 ABENEŠ EDUARD, ČEHOSLOVAČKI DRŽAVNIK
439 3 ABESARABIĆ RADOMIR, NAREDNIK VAZ.-POMORSKE GRANE
439 7 ABIĆANIĆ RUDOLF, ČLAN COUNCIL OF UNRRA FOR YUGOSLAVIA
439 13 ABIRKS M.W, PRETSEDNIK DRUŠTVA KANADSKIH PRIJATELJA JUGOSLAVIJE U MONTREALU
439 7 ABIRKS W.M, PRETSEDNIK DRUŠTVA KANADSKIH PRIJATELJA JUGOSLAVIJE U MONTREALU
439 2 ABROWNE, GEN, ASISTENT KOMESARA KANADSKOG CRVENOG KRSTA
439 10 ABRZEZINSKI TADEUSZ, KONZUL POLJSKE
439 2 ACABRIĆ PETAR, POSLANIK KJ U OTAVI