početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 3 AMRAOVIĆ R., KAPLAR KANADSKE VOJSKE
439 11 AMULVEY EILEEN, DNEVNIČAR U POSLANSTVU KJ U OTAVI
439 2 AMUSTAKALIS JOHN
439 2 ANEMEC FRANTIŠEK, ČEHOSLOVAČKI MINISTAR
439 3 ANIKOLIĆ RADOJE, SAVETNIK U POSLANSTVA KJ U OTAVI
439 2 ANIKOLIĆ RADOJE, SAVETNIK U POSLANSTVU KJ U OTAVI
439 10 APAVLASEK F, KONZUL ČEHOSLOVAČKE
439 8 APEJOVIĆ MITAR, RATNI ZAROBLJENIK
439 4 APETAR II, KRALJ JUGOSLAVIJE
439 5 APETAR II, KRALJ JUGOSLAVIJE