početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 10 AGREENWOOD THOMAS, PROFESOR NA UNIVERZITETU U OTTAWI
439 3 AHALAVANJA MILOŠ
439 2 AHANČ JOSEF, DIREKTOR ČEHOSLOVAČKOG EKONOMSKOG SERVISA
439 3 AHEENEY A.D.P, SEKRETAR VAZD. KONFERENCIJE U OTAVI
439 3 AHIRSL ZVONIMIR
439 11 AHOWSON MARINA, DNEVNIČAR U POSLANSTVU KJ U OTTAWI
439 3 AJAKŠIĆ MILOŠ
439 13 AJANČIĆ JANKO
439 13 AJANČIĆ SAVO
439 13 AJARDAŠ EDO, VOĐA HRV. KOMUNISTA U TORONTU