početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 1 IHSS
439 1 ISTRANA PREDSTAVNIŠTVA U KANADI
439 1 TBUGARSKA OKUPACIJA U JUGOSLAVIJI I GRČKOJ
439 1 THABSBURŠKA PROPAGANDA U KANADI
439 1 TJUGOSLOVENSKI ODRED U RUSIJI
439 2 AALEKSANDAR, GENERAL, VRH. KOMANDANT SAVEZNIČKE VOJSKE NA BLISKOM ISTOKU
439 2 AARCHER K.E, SEKRETAR FONDA ZA POMOĆ JUGOSLAVIJI
439 2 ABABIN THOMAS, DELEGAT MIN. SOCIJALNE POLITIKE
439 2 ABALOKOVIĆ ZLATKO, PRETSEDNIK AMERICAN COMMITTEE FOR THE YUGOSLAV RELIEF SHIP
439 2 ABROWNE, GEN, ASISTENT KOMESARA KANADSKOG CRVENOG KRSTA