početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 2 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 4 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 10 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 13 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 2 AMILOVANOVIĆ MILUTIN, OTPRAVNIK POSLOVA U LISABONU
439 3 AMIŠOVIĆ V. MILIVOJE, MAJOR, ZASTUPNIK VOJNOG IZASLANIKA
439 3 AMITICA MILAN, PILOT NAREDNIK
439 13 AMOHORKO STEPHEN
439 2 AMOLOTOV MIHAILOVIČ VJAČESLAV, SOVJETSKI KOMESAR ZA SPOLJNE POSLOVE
439 3 AMRAOVIĆ NIKOLA