početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
31960 76 AJURIN JOSIP
31962 78 AJURIN JOSIP
31948 64 AKADELBURG ZORAN
3191 1 AKALEB VJEKOSLAV
3191 1 AKANAZIR DUŠAN
31967 85 AKARANOVIĆ BOŠKO
31959 75 AKASU ŽAN
31962 78 AKISELJEV I. K.
3191 1 AKLOPČIČ MILE
3199 11 AKOCIJANČIČ JANEZ