početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.1 - STROGO POVERLJIVA I POVERLJIVA ARHIVAoznaka fonda: 319

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 1

naziv jedinice opisa: STROGO POVERLJIVA AKTA

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, zabeleška.

godina: 1967-1971.

jezik: srpskohrvatski, engleski, švedski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Mere koje bi trebalo da preduzmu organi federacije u cilju čuvanja državne, službene, privredne ili poslovne tajne; izvod iz stenografskih beleški sa sastanka o regulisanju prava stranih državljana da vrše terenska istraživanja u Jugoslaviji; upad nepoznatih lica u prostorije Komisije Fulbrajtovog programa u Beogradu; boravak predsednika Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu Vukašina Mićunovića na Kipru i zabeleške sa sastanaka koje je vodio sa domaćinima; laureati Nagrade AVNOJ-a za 1969 i 1970. godinu; problemi stranih državljana koji se školuju u SFRJ; kulturno-prosvetna saradnja SFRJ sa susednim državama; zabeleška o razgovorima sa predstavnicima rumunske pionirske organizacije; materijali o radu Udruženja "Matija Gubec", Društva prijatelja Matice hrvatske u Švedskoj, među hrvatskim emigrantima.


vrati se nazad