početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - KABINET

I.2 - KABINET - U UŽEM SMISLU

I.2.4 - KULTURNO-PROSVETNE VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 319

broj fascikle: 62

broj jedinice opisa: 78

naziv jedinice opisa: KULTURNO-PROSVETNE VEZE SA ZEMLJAMA VARŠAVSKOG UGOVORA - 1

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, direktiva, zabeleška.

godina: 1967-1970.

jezik: srpskohrvatski, slovenački, makedonski, ruski, bugarski, nemački, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika:
Poziv na Skupštinu Akademije pedagoških nauka SSSR, deseta međunarodna matematička olimpijada u Moskvi; izveštaj o tretmanu jugoslovenske izložbe u Moskvi i Lenjingradu, odnosno sovjetske izložbe u Beogradu; predlog da se iz planiranog gostovanja ansambla pozorišta Atelje 212 u SSSR izbace predstave "Kralj Ibi", A. Žarija, "Razvojni put Bore Šnajdera" A. Popovića, "Policajci" S. Mrožeka i "Ko se boji Virdžinije Vulf"; problemi sa pojedinim sovjetskim specijalizantima u Ljubljani; međunarodna izložba knjiga u Moskvi posvećena stogodišnjici rođenja V. I. Lenjina; razgovori o saradnji sa SSSR na polju kinematografije; prepiska povodom poziva jugoslovenskim muzičkim umetnicima da učestvuju na Konkursu "P. I. Čajkovski" u Moskvi.
Bugarska:
Poziv na međunarodni konkurs mladih operskih pevača u Sofiji; naučni skup posvećen stogodišnjici izlaženja Marksovog "Kapitala"; izveštaj sa Prvog kongresa bugarske kulture; kulturna saradnja Jugoslavije i Bugarske u periodu 1961-1966; "Neka pitanja dalje afirmacije makedonske kulture u inostranstvu u svetlu bugarske antijugoslovenske kampanje"; program kulturne saradnje SFRJ i Bugarske u 1969. i 1970. godini.
Mađarska:
Poziv na konferenciju ministara višeg obrazovanja socijalističkih zemalja u Budimpešti; direktiva Centralnog komiteta Socijalističke radničke partije Mađarske i odluka mađarske vlade o primeni principa novog ekonomskog rukovođenja u oblasti kulture i obrazovanja; materijali o putovanju predsednika Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu Vukašina Mićunovića u Mađarsku (prethodne pripreme, podaci o jugoslovenskoj manjini u Mađarskoj, informacije o prosvetnim i kulturnim prilikama u Mađarskoj, program kulturne saradnje Jugoslavije i Mađarske); zapisnik sa XI zasedanja Mešovite jugoslovensko-mađarske komisije za naučno-tehničku saradnju; izveštaj o boravku predsednika Savezne komisije za kulturne veze sa inostranstvom u Mađarskoj; poziv na međunarodnu konferenciju socijalističkih zemalja o izgradnji i opremi i uređenju biblioteka.
Referati:
Đerđ Ancel: "Naša književnost i njeni zadaci"; Deže Tot: "Posle godišnje skupštine"; Đula Ilješ, "Na stručnom ispitu - iz nacionalizma"; Pal E. Feher, "Pedeset godina istočne Evrope"; isti, "Ko sakati sam sebe".


vrati se nazad