početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

III - STRUČNA SLUŽBA

III.1 - KULTURA I UMETNOSToznaka fonda: 319

broj fascikle: 67

broj jedinice opisa: 85

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI O KULTURI I UMETNOSTI

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, rešenje, molba, memorandum, rezolucija, elaborat.

godina: 1967-1971.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Mišljenje stručnih komisija o programima rada Arhiva Jugoslavije, Jugoslavenskog leksikografskog zavoda i dr. ustanova kulture; molbe pojedinih ustanova za pruženje materijalne pomoći: Saveza udruženja folklorista Jugoslavije za pokriće troškova svog kongresa, Festivala dramskih amatera Jugoslavije u Hvaru radi pokrića manifestacije, Kulturno-prosvetne zajednice Srbije radi održavanja Jugoslovenskih horskih svečanosti u Nišu i Saveza društava bibliotekara Jugoslavije radi realizacije plana rada za 1968; kontrola rada artista iz inostranstva koji neovlašćeno daju predstave u Jugoslaviji; pravila Udruženja artista Jugoslavije; memorandum o centralnoj naučno-tehničkoj biblioteci Jugoslavije; festival "Kuriček" iz Maribora; naučno-istraživački projekat "Ekonomski sistem u oblasti kulture"; zakjlučci i Rezolucija Skupštine Saveza društava bibliotekara Jugoslavije; elaborat "Društveni tretman dela likovnih umetnosti"; savetovanje o jugoslovenskim amaterskim festivalima; kongres Udruženja folklorista Jugoslavije u Kotoru; program i budžet Uneska za društvene nauke i kulturu; Radničko kulturno-umjetničko društvo "Pavao Markovac" iz Zagreba traži materijalnu pomoć Saveznog saveta za obrazovanje i kulturu; program rada Republičkog fonda za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti SR Crne Gore u 1969; Dubrovačke ljetne igre; neke primedbe na koncepciju srednjoročnog plana razvoja kulture; međunarodni susret pozorišnih kritičara i teatrologa u Novom Sadu; materijali o samoupravljanju u kulturi; kongres Muzičke omladine Jugoslavije u Baškom Polju; Sterijino pozorje 1971; predlog da se Evropska konferencija ministara kulture održi u Jugoslaviji; predlog da se Jugoslovenska koncertna agencija (Jugokoncert) nagradi Ordenom zasluga za narod.


vrati se nazad