početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
318137186045ČAKOVEC - IZGLED OBJEKTA PREDVIĐENOG ZA SMEŠTAJ MUZEJA NOB
318137186046ČAKOVEC - IZGLED ISTOČNE KULE STAROG GRADA
318137186047ČAKOVEC - IZGLED ZAPADNE KULE STAROG GRADA NAKON ADAPTACIJE
318137186048ČAKOVEC - IZGLED ZAPADNE KULE STAROG GRADA TOKOM ADAPTACIJE
318137186049ČAKOVEC - IZGLED ZAPADNE KULE STAROG GRADA PRE ADAPTACIJE
318137186050ČAKOVEC - SPOLJNI IZGLED STAROG GRADA SA CENTRALNOM, GLAVNOM, KULOM, TORNJEM I ULAZOM U STARI GRAD
318137186051ČAKOVEC - GRAD ZRINJSKIH, IZGLED IZ XVI VEKA
318137186052ČAKOVEC - POGLED NA STARI GRAD SA ŠETALIŠTA BRAĆE RADIĆ
318137186053CHAKTORNYA, IZGLED GRADA IZ XVIII VEKA
318137186054ISPOSNICA SV. PETRA KORIŠKOG - POGLED SA JUGOISTOKA, 1958.