početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
318710 BOLJKA JANEZ - "IDOL" (SKULPTURA) , 1965.
3185267001MAKETA ZGRADE EKONOMSKO-INDUSTRIJSKE ŠKOLE U TREBINJU
3185267002EKONOMSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U TREBINJU TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKE ZGRADE
3185267003EKONOMSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U TREBINJU TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKE ZGRADE
3185267004EKONOMSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U TREBINJU - PRIMER ANGAŽOVANJA UČENIKA NA IZGRADNJI ŠKOLSKE ZGRADE
3185267005EKONOMSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U TREBINJU TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKE ZGRADE
3185267006EKONOMSKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U TREBINJU - IZGLED JEDNE OD UČIONICA TOKOM RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKE ZGRADE
3185470001ŠKOLA I INTERNAT UČENIKA U GRAĐEVINARSTVU U LJUBLJANI, 01.04.1958.
3185470002RADIONICE ŠKOLE UČENIKA U GRAĐEVINARSTVU U LJUBLJANI, 14.03.1958.
31887119001PRIPREME ZA TRANSPORT LABORATORIJA ZA FIZIKU I HEMIJU - POKLON SFRJ KAMBODŽI