početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
31887119002PRIPREME ZA TRANSPORT LABORATORIJA ZA FIZIKU I HEMIJU - POKLON SFRJ KAMBODŽI
31887119003PRIPREME ZA TRANSPORT LABORATORIJA ZA FIZIKU I HEMIJU - POKLON SFRJ KAMBODŽI
318118158001ŠKOLA U KLOKOČU, OPŠTINA VOJNIĆ
318118158002ŠKOLA U KUSAJI, OPŠTINA VOJNIĆ
318118158003ŠKOLA U KLUPICI, OPŠTINA VOJNIĆ
318118158004ŠKOLA U BUKOVICI, OPŠTINA VOJNIĆ
318120160001ZAVOD ZA ŠKOLSKU OPREMU, ZAGREB - UNIVERZALNA UČIONICA
318120160002ZAVOD ZA ŠKOLSKU OPREMU, ZAGREB - UNIVERZALNA UČIONICA - ZA FRONTALNI RAD
318120160003ZAVOD ZA ŠKOLSKU OPREMU, ZAGREB - UNIVERZALNA UČIONICA - ZA PRAKTIČNI RAD
318120160004ZAVOD ZA ŠKOLSKU OPREMU, ZAGREB - UNIVERZALNA UČIONICA - KAO HEMIJSKA LABORATORIJA