početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
318137186065DUKLJA - OSTACI BAZILIKE, 1955.
318137186066DUKLJA - OSTACI BAZILIKE, 1955.
318137186067DUKLJA - OSTACI BAZILIKE, 1955.
318137186068DUKLJA - APSIDA EPISKOPSKE BAZILIKE, 1955.
318137186069DUKLJA - KOMPLEKS KRSTOOBRAZNE CRKVE U ISTOČNOM DELU GRADA, 1955.
318137186070DUKLJA - GRAĐEVINSKA MAŠINA NA LOKALITETU
318137186071DUKLJA - KOC, 1955.
318137186072DUKLJA - SEVEROZAPADNI UGAO FORUMA, 1955.
318137186073DUKLJA - KOC, 1955.
318137186074DUKLJA