početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
318137186055ISPOSNICA SV. PETRA KORIŠKOG, 1960.
318137186056ISPOSNICA SV. PETRA KORIŠKOG, 1960.
318137186057ISPOSNICA SV. PETRA KORIŠKOG - ŽIVOPIS NA STENI ISTOČNO OD ULAZA U PEĆINU, 1958.
318137186058VARAŽDINSKE TOPLICE - POGLED NA ISKOP IZ 1959. GODINE
318137186059RIJEKA - GRADSKI ZID, IZNOŠENJE MATERIJALA
318137186060RIJEKA - ZGRADA U ULICI FIORELLO LA GUARDIA
318137186061DUKLJA, 1955.
318137186062DUKLJA - SEVEROZAPADNI UGAO FORUMA, 1955.
318137186063DUKLJA - KOC, 1955.
318137186064DUKLJA - OSTACI BAZILIKE, 1955.