početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme (vlasnik firme) tip vreme šifra industrije oznaka fonda oznaka fascikle broj dosijea
Vojnotehnički zavod (2) - Valjevo Fpre rataRAZ179610
“Vistad” (2) - Valjevo Fposle rataRAZ179610
Vojnotehnička radionica - Kragujevac Fpre rataRAZ179611