početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme (vlasnik firme) tip vreme šifra industrije oznaka fonda oznaka fascikle broj dosijea
“Udbina”, pilana - mlin - Udbina Fpre rataRAZ179429
Državni mlin i pilana - Vrbovec Fpre rataRAZ179430
Državni mlin - Zrinska Fpre rataRAZ179431
Vereš Josip, mlin i pilana, - Zrinska Vpre rataRAZ179431
Vuić Katica, motorna pilana i mlin - Bošnjaci Vpre rataRAZ17951
Biškupović Ivan, pilana i mlin - Donje Pazarište Vpre rataRAZ17952
Prva podravska parna pilana i paromlin - K. Bregi Fpre rataRAZ17953
Furman Marko, pilana i elektrana (2) - Sunja Vpre rataRAZ17954
“Šator”, šumsko industrijsko preduzeće - Glamoč Fpre rataRAZ17955
Braća Krstanović, šumsko industrijsko preduzeće - Glamoč Vposle rataRAZ17955