početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme (vlasnik firme) tip vreme šifra industrije oznaka fonda oznaka fascikle broj dosijea
Jovanović M. Milutin, električna centrala i mlin - Lapovo Vpre rataRAZ17956
“Sretenovo”, električna centrala Okružne banke - Kragujevac Fposle rataRAZ17956
Državni motorni mlin i elektrana - Lazarevo Fpre rataRAZ17957
Fohler Ivana, motorni mlin i elektrana - Lazarevo Vposle rataRAZ17957
Državni mlin i električna centrala - Odžaci Fpre rataRAZ17958
Braća Leinnjeber, parni mlin i elektrana - Odžaci Vposle rataRAZ17958
“Zlatar”, državno preduzeće - Draževići Fpre rataRAZ17959
Čakovački parni mlin i munjara d.d. - Čakovec Fpre rataRAZ179510
Našička tvornica tanina i paropila d.d. - Zagreb Fpre rataRAZ179511
Preduzeće vijaka, mlin i ciglana - Lužani Fpre rataRAZ179512