početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme (vlasnik firme) tip vreme šifra industrije oznaka fonda oznaka fascikle broj dosijea
Miljković Nenad, mlin i strugara - Krepoljin Vpre rataRAZ179413
Bačko industrijsko i trgovačko d.d. - Stari Bečej Fpre rataRAZ179414
Ris Petar i Šiling, automatski mlin i pilana - Čačinci Vposle rataRAZ179414
Državni automatski mlin i pilana - Čačinci Fpre rataRAZ179415
Mileusnić Đuro, mlin i pilana - Donji Lapac Vposle rataRAZ179415
Mlin i pilana pod kontrolom kotarskog narodnog odbora - Donji Lapac Fpre rataRAZ179416
Hubeni Vladimir, mlin i pilana - IvanićGrad Vpre rataRAZ179417
Novak Josip, paromlin, kružne peći i pilana - Grubišino Polje Vpre rataRAZ179417
Selec Josip, mlin i pilana - Ivanić Grad Vpre rataRAZ179419
Schnjarz Hinko, prvi križevački paromlin i paropila - Križevci Vposle rataRAZ179419