početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje akcionarskih društava koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju


naziv AD koje je učestvovalo u fuziji i/ili pripajanju:
 
 
sedište AD koje je učestvovalo u fuziji i/ili pripajanju:
 
 
datum fuzije / pripajanja: