početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 2 ACABRIĆ PETAR, POSLANIK KJ U OTAVI
439 2 ACANKAR IZIDOR, POSLANIK KJ U OTAVI
439 2 ACURTIN JOHN, PREMIJER AUSTRALIJE
439 2 AEVATT V. H, AUSTRALIJSKI MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA
439 2 AFIERLINGER ZDENEK, ČEHOSLOVAČKI AMBASADOR U SSSR
439 2 AFOTIĆ KONSTANTIN, AMBASADOR KJ U VAŠINGTONU
439 2 AGAVRILOVIĆ MILIVOJE, NAČELNIK UPRAVNOG ODELENJA MIP KJ
439 2 AHANČ JOSEF, DIREKTOR ČEHOSLOVAČKOG EKONOMSKOG SERVISA
439 2 AKOŠIK F. P.
439 2 ALA FLECHE, KANADSKI MINISTAR RATA