početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 2 AMASARYK JAN, MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA ČEHOSLOVAČKE
439 2 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 2 AMILOVANOVIĆ MILUTIN, OTPRAVNIK POSLOVA U LISABONU
439 2 AMOLOTOV MIHAILOVIČ VJAČESLAV, SOVJETSKI KOMESAR ZA SPOLJNE POSLOVE
439 2 AMUSTAKALIS JOHN
439 2 ANEMEC FRANTIŠEK, ČEHOSLOVAČKI MINISTAR
439 2 ANIKOLIĆ RADOJE, SAVETNIK U POSLANSTVU KJ U OTAVI
439 2 ARIPKA HUBERT, ČEHOSLOVAČKI MINISTAR
439 2 ASUBBOTIĆ V. IVAN, DELEGAT JUGOSLOVENSKOG CRVENOG KRSTA
439 2 AVUKMIROVIĆ V.M, GEN. KONZUL KJ U MONTREALU