početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 10 AVUKMIROVIĆ V.M, GEN. KONZUL KJ U MONTREALU
439 10 GVIS, JUGOSLAVIJA
439 10 IJUGOSLOVENSKI INFORMATIVNI CENTAR U NJUJORKU
439 10 TFILM O JUGOSLAVIJI
439 10 TISELJENIČKA ŠTAMPA
439 10 TSTRANA ŠTAMPA O JUGOSLAVIJI
439 11 ACABRIĆ PETAR, POSLANIK KJ U OTAVI
439 11 ACANKAR IZIDOR, POSLANIK KJ U OTTAWI
439 11 AGAVRILOVIĆ STOJAN, SAVETNIK U POSLANSTVU KJ U OTAVI
439 11 AHOWSON MARINA, DNEVNIČAR U POSLANSTVU KJ U OTTAWI