početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 7 IJUGOSLOVENSKI NARODNI DOM
439 7 IJUGOSLOVENSKO-KANADSKO UDRUŽENJE
439 7 ISRPSKA CRKVENO-ŠKOLSKA OPŠTINA
439 7 ITHE AMERICAN FRIENDS OF YUGOSLAVIA
439 8 APEJOVIĆ MITAR, RATNI ZAROBLJENIK
439 8 APETRONIJEVIĆ MILAN, RATNI ZAROBLJENIK
439 8 ARADIĆ D. PETAR, KOMANDIR JUG. VOJNOG DEPOA
439 8 ASUBBOTIĆ V. IVAN, DELEGAT JUGOSLOVENSKOG CRVENOG KRSTA
439 8 GGRČKA
439 8 GITALIJA