početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
439 9 TNOVINSKI ČLANCI O JUGOSLAVIJI, POLJSKOJ, J. AFRICI, INDIJI I DR. ZEMLJAMA
439 10 ABRZEZINSKI TADEUSZ, KONZUL POLJSKE
439 10 AGAREZYNSKI D. LEON, POLJSKI NOVINAR
439 10 AGREENWOOD THOMAS, PROFESOR NA UNIVERZITETU U OTTAWI
439 10 AMIHAILOVIĆ DRAGOLJUB, JUGOSLOVENSKI GENERAL
439 10 APAVLASEK F, KONZUL ČEHOSLOVAČKE
439 10 ARENNER, DR, PROF. NA COLUMBIA UNIVERZITETU
439 10 ATESLA NIKOLA
439 10 ATOŠEVIĆ DIMITRIJE, NOVINAR
439 10 AVELEBIT, JUGOSLOVENSKI GENERAL