početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila naziv.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1859 "Agrarija" dioničko društvo SOMBOR - - da - -
1367 "Albus" tvornica sapuna d.d. NOVI SAD - - dada -
1355 "Atlas" fabrika nameštaja i industrija drvene robe d.d. NOVI SAD - - dadada
1186 "Avtomontaža" d.d. LJUBLJANA - - da - -
2001 "Barzel" trgovina gvoržđem i prometno d.d. SUBOTICA - - da - -
776 "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. BOROVO - - dadada
613 "Bit" a.d. za trgovinu i industriju BEOGRAD - - da - -
388 "Celofan" a.d. BEOGRAD - - da - -
709 "Ciklon" a.d. za hemijske i tehničke proizvode BEOGRAD - - da - -
456 "Čistoća" a.d. BEOGRAD - - da - -